FORSIDEN ¦ HISTORIE ¦ NYHETER ¦ DOWNLOADS ¦ ARKIV ¦ KONTAKT

HISTORIE...

”Kampen om Gullskoen” også kjent som Pago’s sverd, ble førstegang arrangert i Pinsen 1956. Det skjedde på forbundets leirsted Tredalen på Spjærøya ved Fredrikstad. Firspannet, som var den tidens roverombud, stod for arrangementet. Sammen med roverstevnet ble det hvert år arrangert o-løp. Den som ikke var sterk i idrett, falt ofte utenom. Firspannet tok derfor opp 5kamp ideén fra Danmark. Baktanken var å lage et arrangement hvor også andre ting enn det rent idrettslige kunne gi poeng. Deltakerne var med på å bygge opp hinderløypen før selve konkurransen. Selve programmet startet med leirbål, som ved avslutning rundt midnatt, gikk over til nattorientering.

Dagens lag består av 3 rovere (blandet etter eget ønske). Disse skal i løpet av en helg, gjennomføre 5 oppgaver, hvor hver oppgave er likeverdig:

TEORI:
Her testes deltagernes samfunnskunnskaper gjennom 24 spørsmål.

WOODCRAFT:
Her er det 24 spørsmål angående naturkjennskap, som står for tur.

ORIENTERING: 
En på laget springer et dag o-løp, mens de 2 andre springer et natt o-løp.

HEMMELIG:
Her settes lagets kreativitet, samarbeid og praktisk ferdighet på prøve.

HINDERLØP:
Den siste og avgjørende øvelsen er en hinderløype med 20 hinder.

 

.

Vinnere

Listen over tidligere vinnere

Linker...

Andre sider med 5kamp stoff

 

 

5kamp.org © 2006